Лиляна Христофорова Попова

общински съветник, мандат 1991 г. – 1995 г., мандат 1995 г. – 1999 г.,  мандат 1999 г. – 2003 г.

Удостоена с Акт № 20 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за особени заслуги в развитието на здравеопазването на община Казанлък, за утвърждаване на демокрацията в общината и активна гражданска позиция.