ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, организирам публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 на Община Казанлък, което ще се проведе на 19.08.2021 г. от 16:30 ч. в Ритуалната зала в сградата на общината.

Публичното обсъждане ще се проведе по реда на чл.32 от Наредба №28 на Общински съвет Казанлък.

 

Отчет на бюджет 2020 г.

Приложения

публ: 10/08/2021 г.