Станьо Иванов Коев

Удостоен с Решение № 88 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА;   чл. 4 и чл. 24, ал. 4, т. 2  от Наредба № 27 на ОбС  за символиката на град Казанлък,

 за изключителен принос за развитието на община Казанлък.