Станьо Иванов Коев

Удостоен с Решение №88 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА; чл.4 и чл.24, ал.4, т.2  от Наредба №27 на ОбС  за символиката на град Казанлък, за изключителен принос за развитието на Община Казанлък.