ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2022 г.

 

 

 

приета с Решение № 556/25.11.2021 г.


Изтегли документа