Негово Високо Преосвещенство Галактион - митрополит Старозагорски

Удостоен с Решение № 232 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА;  чл. 4  и чл. 24, ал. 4, т. 1 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на град Казанлък, 

за цялостната му дейност и големия му принос за развитието и просперитета на Казанлък в духовната сфера и културното наследство, за укрепване на баланса между различните вероизповедания.