Негово Високо Преосвещенство Галактион - митрополит Старозагорски

Удостоен с Решение №232 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА; чл.4 и чл.24, ал.4, т.1 от Наредба №27 на ОбС за символиката на град Казанлък, за цялостната му дейност и големия му принос за развитието и просперитета на Казанлък в духовната сфера и културното наследство, за укрепване на баланса между различните вероизповедания.