ОС_1448/24.01.2022 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД, гр. Казанлък, чрез пълномощника Анелия Станчева, против Решение №584/20.12.2021 г. на ОбС, Протокол №31.