ст. н. с. д-р по история Георги Павлов Китов

Удостоен с Решение №235 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА; чл.4 и чл.24, ал.4, т.1 от Наредба №27 на ОбС за символиката на град Казанлък,  за изключителни постижения в областта на археологията и издигане престижа на община Казанлък.