Христо Господинов Иванов

Удостоен с Решение №444 от 25.05.2006 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.64 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, за цялостната му дейност в развитието на музикалния живот в Казанлък.