Христо Господинов Иванов

Удостоен с Решение № 444 от 25.05.2006 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

за цялостната му дейност в развитието на музикалния живот в Казанлък и във връзка с неговата 75-та годишнина.