ОС-1437/18.01.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от жалба от "Камарс" АД, гр. Стара Загора против Решение № 581/20.12.2021 г. на ОбС, постановено по Адм. дело № 4/2022 г. по описа на съда.