НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
 

Приета с Решение № 640/31.03.2022 г.,
изм. с Решение № 719/30.06.2022 г

публ: 05/07/2022 г.


Изтегли документа