ОС-1627/14.04.2022 г. - Писмо от проф. д-р Наско Василев - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-5/13.04.2022 г. относно връщане на Решение № 643/31.03.2022 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.