ОС-1698/23.05.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Касационна частна жалба от "КАМАРС" АД, подадена чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, срещу Определение № 208/28.03.2022 г. постановено по Адм. дело № 4/2022 г. по описа на АС- Стара Загора.