Красимира Тодорова Горунска

общински съветник, мандат 1995 г. – 1999 г., 1999 г.– 2003 г., 2003 г. – 2007 г. -

Удостоена с Акт № 19 по решение на Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък -  за всеотдайната й работа за осъществяване на демократичните промени в местното самоуправление, за активната й дългогодишна дейност за издигане авторитета на законодателния орган.