ОС_1794/14.07.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 716/30.06.2022 г. на ОбС, Протокол № 41, като незаконосъобразно.