ОС_1815/19.07.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък, чрез пълномощника Анелия Станчева, против Решение №715/30.06.2022 г. на ОбС, Протокол №41 (в частта, касаеща субсидия по искане на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД).