Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища.


На основание чл.26, ал.2 от ЗНА обществени консултации с граждани ще се проведат на 01.09.2022 г. от 11:00 часа в Канцеларията на Общински съвет (Стая №7), в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на ел. поща obs@kazanlak.bg

 

публ. на 01/08/2022


Изтегли документа