ОС-1837/03.08.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от жалба от Диана Татарова от гр. Казанлък против Решение № 726/30.06.2022 г. на ОбС и препис от Разпореждане от 26.07.2022 г. постановено по Адм. дело № 452/2022 г. на АС.

публ: 03/08/2022 г.


Изтегли документа