ОС-1851/12.08.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Валери Петров Дачев от гр. Казанлък против Решение № 766/28.07.2022 г. на ОбС, Протокол № 42, като незаконосъобразно.