НАРЕДБА № 14 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, обявена за нищожна с Решение № 194/18.06.2020 г. на Административен съд-Стара Загора