ОС-1914/26.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №589/15.09.2022 г., с което прекратява производството по Адм. дело №410/2022 г. по описа на Адм. съд - Ст. Загора, образувано по жалба на Георги  Георгиев от гр. Казанлък, против Решение №690/26.05.2022 г. на Общински съвет - Казанлък, поради отказ от оспорването.

Влязло в законна сила на 08.10.2022 г.


Изтегли документа