ОС_1924/06.10.2022 - Заповед № 1687/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1881/09.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС, за ново разглеждане.