ОС_1925/06.10.2022 - Заповед № 1688/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1899/16.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС за ново разглеждане.