ОС_2077/15.12.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис на частна жалба от "Летище Казанлък" АД до Върховен административен съд срещу Определение №2198/18.11.2022 г. на АС-Стара Загора по Адм. дело №4382022 г.