ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2023 г.