ОС_2225/08.03.2023 - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-2/07.03.2023 г., с която връща Решение № 900/23.02.2023 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.