ОС-2263/27.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложени преписи от жалба и Разпореждане от 27.03.2023 г., постановено по Адм. дело № 173/2023 г., с което задължава ОбС да изпрати заверено копие от пълната преписка по приемане на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС. Делото е образувано по частна жалба от "Кумакс Инвест" ЕООД, гр. Казанлък против разпореждане за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС.