ОС-2299/11.04.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от жалба на "Кумакс Инвест" ЕООД срещу Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС, като нищожно или незаконосъобразно - подадена пред АС, по Адм. дело 202/2023 г.