ОС-2300/11.04.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане №711/03.04.2023 г., постановено по Адм. дело № 186/2023 г. на АС и препис от Заповед № АК-01-ЗД-6/29.03.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора.