ОС-2382/07.06.2023  г. - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-13/06.06.2023 г., с която връща Решение № 993/25.05.2023 г. на ОбС, като незаконосъобразно - за ново обсъждане.