Теодосий Събев Теодосиев

Удостоен с Решение №89 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Казанлък, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за издигане престижа на община Казанлък и за изключителни постижения в преподавателската му дейност.