Петър Константинов Стоянов

Удостоен с Решение №185 от 30.04.2009 г. на Общински съвет - Казанлък, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, във връзка с 80 годишния му юбилей и за приноса му за пробуждане, съхранение и популяризиране на българския народен дух, народни традиции и историческа памет; за прославянето на град Казанлък и Долината на розите чрез неговото творчество и за направените от него дарения, с непреходна стойност, на литература и картини на Общинска библиотека „Искра” и на Художествена галерия – Казанлък.