Урсула Коста

Удостоен с Решение №236 от 19.05.2005 г. на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.4 и чл.20, т.2 от Наредба №27 на ОбС за символиката на град Казанлък, за дългогодишната й благотворителна дейност и организиране на хуманитарна помощ за: социалнослаби граждани на общината, социални домове, детски заведения и “МБАЛ - Казанлък” ЕООД, както и за осъществяване на проекти.