Даниела Тодорова Тодорова

Удостоен с Решение №186 от 30.04.2009 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.65, т.1, чл.67, т.2, чл.69, чл.70, чл.71 и чл.72 от Наредба №27 на Общинския съвет - Казанлък, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за изключителните й постижения в областта на спорта – завоюван бронзов медал на Параолимпийските игри в Пекин, Китай 2008 г., с което прослави по света град Казанлък и Република България.