д. и. н. Косьо Панайотов Зарев

Удостоен с Решение №217 от 22.05.2012 г. на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 и т.23 от ЗМСМА, чл.65, т.1, чл.69 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за дългогодишния му принос в областта на културата и популяризиране на културно- историческото наследство на града и общината в национален и международен мащаб.