Веселин Ненов Шивачев

Удостоена с Решение №1056 от 28.05.2019 г. на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.64 във връзка с чл.65 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за изключителни постижения  в областта на образованието, изкуството и културата.