Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2023 г. – 2024 г.