ОС-2647/03.10.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане № 1989/27.09.2023 г., постановено по Адм. дело № 433/2023 г., с приложена частна жалба от Атанас Атанасов до Върховен Административен съд, срещу Определение № 537/05.09.2023 г. на АС - Стара Загора.