НАРЕДБА № 8 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО - НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, отм. с Решение №1076/28.09.2023 г.