ОС-12/22.11.2023 г. - Призовка от Административен съд - Стара Загора с приложено Разпореждане от 15.11.2023 г., за насрочване на открито съдебно заседание по Адм. дело № 670/2023 г. за 12.12.2023 г. от 14:20 ч., образувано по искова молба на Областен управител на област Стара Загора, против Решение № 1084/28.09.2023 г. на ОбС.