Иван Георгиев Гитев

Дата на раждане: 09.12.1986 г.

Образование: висше, фармацевт

Месторабота: „Социални аптеки“ – оперативен мениджър

Председател на комисията по образование, младежки дейности и спорт.
Член на комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.