Моника Божидарова Динева

Дата на раждане: 14.10.1975 г.

Образование: висше, юридическо

Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Председател на комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт.

Член на комисията по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.