ОС-21/29.11.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Определение № 537/05.09.2023 г. по Адм. дело № 433/2023 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 22.11.2023 г. и Определение № 11401/22.11.2023 г., по Адм. дело № 10283/2023 г. по описа на ВАС, с което оставя в сила определението на АС - Стара Загора.