ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2024 г.