Протокол №7 от заседание, проведено на 06.02.2024 г.