ОС-94/06.03.2024 г. - Чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, касационна жалба от Общински съвет – Казанлък против Решение №494/12.02.2024 г., постановено по адв.д. №186/23 г. по описа АС – Стара Загора.