ОС_475/02.04.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане №1049/26.03.2024 г., постановено по Адм. дело №247/2024 г., с което задължава ОбС в 3-дневен срок да изпрати пълната административна преписка по приемане на Решение №63/29.02.2024 г. на ОбС.