Протокол №10 от заседание, проведено на 29.02.2024 г.