ОС_485/11.04.2024 г. - Призовка от Административен съд - Стара Загора с приложено Разпореждане №1218/08.04.2024 г., за насрочване на открито съдебно заседание по Адм. дело №247/2024 г. за 23.05.2024 г. от 10:20 ч. Делото е образувано по оспорване на "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД против Решение №63/29.02.2024 г. на ОбС.