Протокол №11 от заседание, проведено на 28.03.2024 г.