Протокол №12 от заседание, проведено на 25.04.2024 г.